BIM zorgt voor aanzienlijk minder faalkosten in het bouwproces. Building Information Modeling [BIM] vraagt wel een andere manier van samenwerken met betrokkenen binnen een project om doelstellingen te verwezenlijken. Met name het verlagen van de faalkosten kan tot grote winst leiden.

Onvoldoende afstemming

Belangrijke oorzaken voor het hoge percentage faalkosten in de bouw zijn onder andere onvolledige en slechte voorbereiding, gebrekkige gegevensuitwisseling en communicatie en onvoldoende aandacht voor de uitvoerbaarheid tijdens de ontwerpfase en fouten in de afstemming tussen de verschillende partijen en partners in het bouwproces.

Nieuwe manier van samenwerken

Van Dijk Made heeft in meerdere projecten aangetoond dat haar stijl van werken die van samenwerking is. Wij zijn dan ook graag bereid tot intensieve wederzijdse samenwerking en afspraken conform . In onze nieuwsblog “BIM brengt beweging en verandering” kunt u de visie van onze BIM-engineers lezen omtrent de toekomstontwikkelingen van deze werkmethodiek.

Coronavirus, wat betekent dit voor Van Dijk Made en haar klanten?