Het proces van ketensamenwerking zet de komende jaren verder door. Er zal steeds sprake zijn van ketenintegratie op functionele installatiedeelgebieden (specialisaties), waarbij een totaalinstallateur de regie in handen neemt.

Verschuiving

Er vind steeds meer verschuiving plaats van nieuwbouw naar aanpassing, onderhoud en renovatie van bestaande gebouwen. De opdrachtgever heeft daarbij behoefte aan een partner die alle problemen oplost. Die kan denken vanuit de functionele wensen van de gebruiker/ bewoner en daarbij de gevolgen voor exploitatiekosten en duurzaamheid (life cycle costs) inzichtelijk maakt. Daarnaast vereist de toenemende complexiteit en differentiatie in de bouw, specialisatie in goed afgebakende installatiedeelgebieden. Energie- en materiaal schaarste leiden tot nieuwe duurzame technologieën.

Totale regie

Van Dijk Made kan als totaalinstallateur de totale regie hiervoor in handen nemen. We beschikken niet enkel over uitvoeringskennis en capaciteit voor de gespecialiseerde installatiedeelgebieden, we zorgen ook voor de aansluiting tussen elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatieonderdelen. Ten opzichten van een aanbesteding zijn de voorbereidingskosten door toepassing van een totaalinstallateur 5 tot 10% lager, de voorbereidingstijd is aanzienlijk korter omdat er direct gekeken wordt naar de praktische toepasbaarheid van het totale ontwerp aan elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Hierdoor vallen ook de uitvoeringskosten gemiddeld z’on 5% lager uit. Bovendien zijn wijzigingen tijdens bouw eenvoudig door te voeren omdat zowel het ontwerp als de begroting voor de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties bekend zijn. Dit levert tijdswinst op.

Coronavirus, wat betekent dit voor Van Dijk Made en haar klanten?