Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed. De meeste Nederlanders schatten de kans op brand niet zo groot, maar als er brand uitbreekt is de schade zeer groot. Een aanzienlijk deel van de bedrijven die te maken hebben gehad met een brand, gaat failliet.

Brand en veiligheid

Een brand in een gebouw waar veel mensen zijn, kan veel dodelijke slachtoffers veroorzaken als zij te laat worden gesignaleerd of niet snel genoeg het gebouw kunnen verlaten. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen brand. Voorkomen is veel beter en goedkoper dan blussen en veiligheid staat voorop.

Van Dijk Made is installateur van communicatie- en veiligheidssystemen voor kritische segmenten als zorginstellingen, industrieën, justitie, hotels, detailhandelvestigingen, zelfstandig wonende ouderen en andere mensen met een zorgvraag. De hierbij toegepaste systemen zijn onder meer branddetectie, ontruimingsalarmering, spraakcommunicatie, verpleegoproep en noodverlichting. Het bedrijf biedt hiermee maximale veiligheid van processen, personen en hun omgeving.

PvE

Van het opstellen van het programma van eisen (PVE) tot en met het beheer en onderhoud van uw installatie weet Van Dijk Made als KIWA NCP gecertificeerd bedrijf u een gerechtvaardigd gevoel van vertrouwen te geven tijdens deze processen.

Coronavirus, wat betekent dit voor Van Dijk Made en haar klanten?