Door de economische en technologische ontwikkelingen is groene energie (zoals zonne- en windenergie, maar ook technieken voor klimaat conditionering) aan een opmars bezig. Zowel bedrijven als particulieren investeren in economisch en ecologisch gunstige energieprojecten.

Integrale aanpak van duurzaam installeren

Binnen de huidige installatietechniek is duurzaam installeren een thema of zelfs het uitgangspunt en heeft het betrekking op alle fasen in het bouwproces. De installatietechniek krijgt een steeds groter aandeel in het gehele bouwproces. Om een gebouw of ander object duurzaam te kunnen bouwen en exploiteren is duurzaam installeren derhalve noodzakelijk. Het is niet alleen het ontwikkelen van een gebouw dat zo lang mogelijk kan voldoen aan de behoefte, maar vooral ook het bepalen van een installatiewijze welke goed is voor mens en milieu. Het betekent verantwoord omspringen met water en energie.

Duurzaam installeren vraagt met andere woorden om een integrale aanpak waarbij bewust en vooraf keuzes worden gemaakt. Kansen liggen er door integraal na te denken, breder dan energiebesparing alleen. U als klant verwacht van een installatieprofessional een goed binnenklimaat, een hoogwaardig en simpel te begrijpen installatie en een betaalbare energierekening. Als Van Dijk Made denken we daarom altijd integraal en buiten de kaders van enkel energiebesparende maatregelen. Een goede duurzaamheidscore leidt niet tot een goed gebouw, andersom wel.

Producten/diensten

Het producten- en dienstenpakket van Van Dijk Made omtrent duurzame installaties omvat een heel breed spectrum: warmte-/koudeopslagsystemen (WKO), Warmtepompen, Vrije koeling, Zonneboilersystemen, Warmtekrachtkoppelingen (WKK), laagtemperatuurverwarming en hoge temperatuur koeling, betonkernactivering, klimaatplafonds, warmteterugwinning uit afvoerwater en ventilatielucht, vraag-gestuurde ventilatie (CO2), hemelwaterinfiltratie, toerenregelingen, daglichtafhankelijke verlichting, activiteitafhankelijke verlichting, LED-verlichting, gebouwprestatiemonitoring, PV-installatie, Warmteterugwinning etc.

Coronavirus, wat betekent dit voor Van Dijk Made en haar klanten?