In het bijzonder binnen de gezondheidszorg is huisvesting meer dan de muren waarbinnen mensen wonen, verzorging of behandeling krijgen. Een gebouw bepaalt mede het welbevinden van de cliënt of patiënt en van de medewerkers. Het is een belangrijke randvoorwaarde voor goede zorg, behandeling en een prettig werk- en woon klimaat.

De basis met zorg

Installeren voor de zorg kan niet zonder installeren met zorg. Voor Van Dijk Made betrouwbaarheid en kwaliteit de basis voor de continuiteit van een gezond bedrijf.

Ogen en handen

Een woonzorgcentrum wordt bewoond door mensen die in hun dagelijkse leven ondersteuning nodig hebben. Juist voor deze mensen is een renovatie een ingrijpende gebeurtenis. Maar ook voor de medewerkers. Het is een doelstelling op zich om voor iedereen de ongemakken tot een minimum te beperken. Daarvoor zijn communicatie, efficiënte uitvoering en beperking van overlast noodzakelijk. Terwijl tegelijk de kwaliteit, uitvoeringsduur en de gestelde kosten binnen de randvoorwaarden moet worden gerealiseerd. Tijdens de uitwerking van de plannen kunnen wij terug grijpen op de opgedane ervaringen bij soortgelijke projecten. En door de inzet van onze medewerkers die op tal van plaatsen betrokken zijn geweest bij de realisering van dergelijke projecten, zijn er in de uitvoering ‘ogen en handen’ die oplettend zijn in het creëren van een op de mens toegesneden installatie.

Coronavirus, wat betekent dit voor Van Dijk Made en haar klanten?