Kwaliteit is vooral een kwestie van mentaliteit. De wil van de medewerker om op het gebied van zijn of haar specialisme tot de besten te horen. Die mentaliteit kenmerkt alle medewerkers van Van Dijk Made.

Onze keuze voor kwaliteit en betrouwbaarheid ziet u, naast de mentaliteit van onze medewerkers, terug in onze certificaten. Certificering is belangrijk om de kwaliteit aan te tonen, maar ook om deze kwaliteit te behouden. Kennis blijft hierdoor op peil. Jaarlijks wordt Van Dijk Made getoetst en elk jaar zijn wij in staat onze certificaten te behouden.

BRL-6000 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 en 08

Het kwaliteitscertificaat BRL6000 is speciaal ontworpen voor de installatiesector. Met dit certificaat tonen wij de professionaliteit aan van onze onderneming en de vakbekwaamheid van onze medewerkers. Al onze installatiewerkzaamheden voldoen aan de gestelde kwaliteit en eisen van deze certificering. Een BRL6000-certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring. U kiest daarmee voor kwaliteit, duurzaamheid en gezondheid.

Download

BRL-6000 21 Bodemenergiesystemen

Voor bedrijven als Van Dijk Made die zich bezighouden met warmte-koudeopslag (WKO), zijn er extra eisen en richtlijnen vastgesteld om de kwaliteit en veiligheid te borgen van zeer specifieke werkzaamheden. Zo zijn voor het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen criteria vastgelegd in BRL 6000-21. Deze criteria zijn er onder andere op gericht om de kwaliteit binnen het bedrijf en van de gerealiseerde bodemenergiesystemen te borgen. BRL 6000-21 stelt bijvoorbeeld eisen aan opdrachtverstrekking, interne bedrijfsprocessen, medewerkers en de werkwijze van de certificatie-instelling.

Download

Scios certificering

Inspectie en onderhoud aan stookinstallaties.

Download

BRL 6000-00 en BLR6000-21 Van Dijk Made Service en Onderhoud

Voor het beheren van bodemenergiesystemen vaan woongebouwen en/ of utiliteitsgebouwen heeft Van DIjk Made Service en Onderhoud de verklaring van KIWA ontvangen.

Download

BRL-6000 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 en 08 Van Dijk Made Service en Onderhoud

Het kwaliteitscertificaat BRL6000 is speciaal ontworpen voor de installatiesector. Met dit certificaat tonen wij de professionaliteit aan van onze onderneming en de vakbekwaamheid van onze medewerkers. Al onze installatiewerkzaamheden voldoen aan de gestelde kwaliteit en eisen van deze certificering. Een BRL6000-certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring. U kiest daarmee voor kwaliteit, duurzaamheid en gezondheid.

Download

Erkenning Bodem+

Erkenningen op grond van het Besluit bodemkwaliteit worden namens de Minister van Infrastructuur en Milieu afgegeven door Bodem+. Een erkenning is een beschikking. De erkenning wordt door Bodem+ afgegeven wanneer de instelling of het bedrijf voldoet aan drie voorwaarden:
- gecertificeerd (ontwerp en aanleg) respectievelijk geaccrediteerd (keuring/inspectie);
- verkeert niet in staat van faillissement of surseance van betaling;
- heeft geen overtredingen begaan die verband houden met de erkenning (integer zijn).

Download

OK CV

Installateurs die hun vak verstaan en hun diploma’s op orde hebben, kunnen vanaf 1 januari 2015 het label OK CV gaan voeren. De cv-keur wordt op dit moment ontwikkeld door VFK (ketelfabrikanten), Binnenlandse Zaken, en Uneto-VNI. De initiatiefnemers willen met het laagdrempelige keurmerk onbekwame installateurs uit de markt weren, en het aantal (bijna) ongevallen met gasgestookte toestellen terugdringen. Van Dijk Made mag zich een van de installateurs noemen welke hun vak verstaan!

Download

Onderhouden Brandmeldinstallaties

Branddetectie- en onderhoudsbedrijf
Met deze certificaten tonen wij aan te beschikken over de kennis, vaardigheden en bedrijfsmiddelen om een gecertificeerde brandmeldinstallatie te installeren, op te leveren en te onderhouden. Deze certificeringen hebben betrekking op de kwaliteit van autonome brandmeldinstallaties. Behalve het signaleren en melden van brand, moet de brandmeldinstallatie ook andere automatische brandbeveiligingsinstallaties aansturen zoals ontruimingsalarmsystemen en blusinstallaties.

Download

Leveren Brandmeldinstallaties

Leveren brandmeldinstallaties
geleverde brandmeldinstallaties voldoen aan de eisen die gesteld in het CCV-certificatieschema Leveren Brandmeldinstallaties.

Download

VCA*

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een veelzijdig programma waarin wordt getoetst en gecertificeerd op het VGM-beheersysteem. Met deze certificering tonen wij aan dat veilig werken door onze medewerkers, een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering.

Download

Erkend leerbedrijf

Van Dijk Made is een door Kenteq erkend leerbedrijf. Kenteq is het kenniscentrum voor technisch vakmanschap, waarin kenniscentra, beroepsonderwijs en bedrijfsleven zijn verenigd. Door het bieden van stageplaatsen draagt Van Dijk Made een steentje bij aan de opleiding van breed inzetbare vakmensen. Bovendien investeren wij, door het bieden van deze opleidingsmogelijkheden, in gemotiveerde vakmensen die in de toekomst wellicht prima bij ons aan de slag kunnen gaan. Voor onze vakbekwame leerlingen werken wij nauw samen met Installatiewerk Brabant. Hier sluiten ze met hun opleidingen altijd aan op de meest recente ontwikkelingen en houden ze rekening met de toekomst. Onze leerlingen zijn dus in dienst van Installatiewerk Brabant, maar dragen de kleding van Van Dijk Made.

Download

Uneto-VNI

Van Dijk Made is lid van Uneto-Vni, de brancheorganisatie voor de installatietechniek en de elektrotechnische detailhandel. “De technische branche kan succesvol zijn en bijdragen aan een sterke, duurzame economie als de bedrijven in deze sector optimaal de ruimte krijgen zich te ontplooien. Dat vraagt om een eigentijdse, sterke brancheorganisatie. Een organisatie die de belangen herkent en erkent. Die anticipeert op wat er komen gaat en onderwerpen op de politieke en maatschappelijke agenda zet.” (Bron: corporate brochure Uneto-Vni)

Download

Installeren Brandmeldinstallatie

Geleverd installatiewerk aan brandmeldinstallaties voldoet aan de eisen gesteld in et CCV-certificatieschema Installeren Brandmeldinstallaties, versie 5.0 + A1 van 01-11-2019

Download