Kwaliteit is vooral een kwestie van mentaliteit. De wil van de medewerker om op het gebied van zijn of haar specialisme tot de besten te horen. Die mentaliteit kenmerkt alle medewerkers van Van Dijk Made.

Onze keuze voor kwaliteit en betrouwbaarheid ziet u, naast de mentaliteit van onze medewerkers, terug in onze certificaten. Certificering is belangrijk om de kwaliteit aan te tonen, maar ook om deze kwaliteit te behouden. Kennis blijft hierdoor op peil. Jaarlijks wordt Van Dijk Made getoetst en elk jaar zijn wij in staat onze certificaten te behouden.

BRL-6000 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 en 08

Het kwaliteitscertificaat BRL6000 is speciaal ontworpen voor de installatiesector. Met dit certificaat tonen wij de professionaliteit aan van onze onderneming en de vakbekwaamheid van onze medewerkers. Al onze installatiewerkzaamheden voldoen aan de gestelde kwaliteit en eisen van deze certificering. Een BRL6000-certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring. U kiest daarmee voor kwaliteit, duurzaamheid en gezondheid.

Download

BRL-6000 21 Bodemenergiesystemen

Voor bedrijven als Van Dijk Made die zich bezighouden met warmte-koudeopslag (WKO), zijn er extra eisen en richtlijnen vastgesteld om de kwaliteit en veiligheid te borgen van zeer specifieke werkzaamheden. Zo zijn voor het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen criteria vastgelegd in BRL 6000-21. Deze criteria zijn er onder andere op gericht om de kwaliteit binnen het bedrijf en van de gerealiseerde bodemenergiesystemen te borgen. BRL 6000-21 stelt bijvoorbeeld eisen aan opdrachtverstrekking, interne bedrijfsprocessen, medewerkers en de werkwijze van de certificatie-instelling.

Download

Scios certificering

Inspectie en onderhoud aan stookinstallaties.

Download

BRL 6000-00 en BLR6000-21 Van Dijk Made Service en Onderhoud

Voor het beheren van bodemenergiesystemen vaan woongebouwen en/ of utiliteitsgebouwen heeft Van Dijk Made Service en Onderhoud de verklaring van KIWA ontvangen.

Download

BRL6000-25

Om als installateur te mogen werken aan gasverbrandingstoestellen, dienen we in het bezit te zijn van het BRL6000-25 certificaat. Het omvat werkzaamheden aan gebouw gebonden gasverbrandingstoestellen en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas.

Download

BRL-6000 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 en 08 Van Dijk Made Service en Onderhoud

Het kwaliteitscertificaat BRL6000 is speciaal ontworpen voor de installatiesector. Met dit certificaat tonen wij de professionaliteit aan van onze onderneming en de vakbekwaamheid van onze medewerkers. Al onze installatiewerkzaamheden voldoen aan de gestelde kwaliteit en eisen van deze certificering. Een BRL6000-certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring. U kiest daarmee voor kwaliteit, duurzaamheid en gezondheid.

Download

Erkenning Bodem+

Erkenningen op grond van het Besluit bodemkwaliteit worden namens de Minister van Infrastructuur en Milieu afgegeven door Bodem+. Een erkenning is een beschikking. De erkenning wordt door Bodem+ afgegeven wanneer de instelling of het bedrijf voldoet aan drie voorwaarden:
- gecertificeerd (ontwerp en aanleg) respectievelijk geaccrediteerd (keuring/inspectie);
- verkeert niet in staat van faillissement of surseance van betaling;
- heeft geen overtredingen begaan die verband houden met de erkenning (integer zijn).

Download

Onderhoud Brandmeldinstallaties

Geleverd onderhoud aan brandmeldinstallaties voldoet aan de eisen gesteld in het CCV-certificatieschema Onderhoud Brandmeldinstallaties, versie 6.0 van 1 september 2021.

Download

Leveren Brandmeldinstallaties

Leveren brandmeldinstallaties
geleverde brandmeldinstallaties voldoen aan de eisen die gesteld in het CCV-certificatieschema Leveren Brandmeldinstallaties.

Download

VCA*

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een veelzijdig programma waarin wordt getoetst en gecertificeerd op het VGM-beheersysteem. Met deze certificering tonen wij aan dat veilig werken door onze medewerkers, een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering.

Download

Installeren Brandmeld- en Ontruimingsinstallaties

Geleverd installatiewerk aan brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties voldoet aan de eisen gesteld in het CCV-certificatieschema Installeren Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties, versie 6.0 van 15 maart 2022.

Download

Erkend leerbedrijf

Van Dijk Made is een door SBB erkend leerbedrijf. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB met twee doelen:
1) Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan.
2) Bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben.
SBB verbindt beroepsonderwijs en bedrijfsleven op landelijk, sectoraal en regionaal niveau. Door het bieden van stageplaatsen draagt Van Dijk Made een steentje bij aan de opleiding van breed inzetbare vakmensen. Bovendien investeren wij, door het bieden van deze opleidingsmogelijkheden, in gemotiveerde vakmensen die in de toekomst wellicht prima bij ons aan de slag kunnen gaan.

Voor onze vakbekwame leerlingen werken wij nauw samen met Installatiewerk Brabant. Hier sluiten ze met hun opleidingen altijd aan op de meest recente ontwikkelingen en houden ze rekening met de toekomst. Onze leerlingen zijn dus in dienst van Installatiewerk Brabant, maar dragen de kleding van Van Dijk Made.

Download

Techniek Nederland

Van Dijk Made is lid van Techniek Nederland, de brancheorganisatie voor de installatietechniek en de elektrotechnische detailhandel. "Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis".

Download