Van Dijk Made is een totaalinstallateur met een vertrouwd gezicht. Dankzij een flinke dosis praktijkervaring en integrale kennis op het gebied van elektrotechniek en werktuigbouwkunde, zijn we breed inzetbaar om uw vraagstukken op te lossen.

Communicatie- en veiligheid

Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed. De meeste Nederlanders schatten de kans op brand niet zo groot, maar als er brand uitbreekt is de schade zeer groot. Een aanzienlijk deel van de bedrijven die te maken hebben gehad met een brand, gaat failliet.